uk

Що означає термін “Big Data”

Big Data
calendar22 Червня 2023

У сучасному світі, де технології швидко розвиваються і змінюються, необхідність оновлення знань стає надзвичайно важливою. Особливо в галузі IT, де нові інструменти, програми та технології виникають зі швидкістю світла. А іншомовні означення понять та термінів зі швидкістю звуку входять у звичне життя працівників та управлінців.
Сьогодні поговоримо детальніше про термін “Big Data”, адже часто його перекладають дослівно. Що ж насправді означає та де використовується відповідаємо нижче.
________

Термін “Big Data” відноситься до великих обсягів даних, які характеризуються високою швидкістю надходження, різноманітністю та складністю. Він описує великі набори даних, що перевищують здатність традиційних методів обробки та управління інформацією.


________

Основна характеристика Big Data полягає в трьох основних “V”:

1. Обсяг (Volume): Big Data відноситься до великих обсягів даних, які зазвичай не можуть бути оброблені та аналізовані за допомогою традиційних методів. Вони можуть походити з різних джерел, таких як соціальні мережі, сенсори, веб-сайти, транзакції та багато інших.

2. Швидкість (Velocity): Big Data вирізняється високою швидкістю надходження даних. Вони можуть надходити в реальному часі або з великою швидкістю з різних джерел. Наприклад, дані зі стрімінгових послуг, смартфонів або IT-пристроїв.

3. Різноманітність (Variety): Big Data мають різноманітний характер. Вони можуть включати структуровані, наприклад, бази даних, та неструктуровані дані, такі як тексти, зображення, відео, аудіо, соціальні медіа тощо. Різноманітність даних ставить виклики перед їх обробкою та аналізом.

У загальному розумінні, “Big Data” може бути застосований практично в будь-якій галузі, де існує потреба в обробці великого обсягу даних для отримання цінної інформації та прийняття обґрунтованих рішень.

Бізнес та маркетинг:
Компанії використовують “Big Data” для аналізу великих обсягів даних про споживачів, ринки, тренди та конкурентну ситуацію. Це дозволяє їм приймати кращі рішення щодо реклами, розробки продуктів і стратегій маркетингу.

Фінанси та банківська справа:
Великі фінансові установи використовують “Big Data” для аналізу великих обсягів фінансових даних, виявлення шахрайства, ризикових факторів і прогнозування трендів на ринку.

Медицина та охорона здоров’я:
Застосування “Big Data” в медицині дозволяє аналізувати великі обсяги медичних даних, клінічні дослідження, інформацію про пацієнтів та зв’язки між симптомами і лікуванням. Це сприяє поліпшенню діагностики, розробці нових ліків і прогнозуванню захворювань.

Телекомунікації:
“Big Data” в телекомунікаціях використовується для аналізу великих обсягів даних про використання мобільних мереж, комунікаційних зв’язків та поведінку користувачів. Це допомагає операторам зв’язку поліпшувати якість послуг, прогнозувати попит і вирішувати проблеми в мережі.

Транспорт та логістика:
Великі обсяги даних про рух транспортних засобів, маршрутизацію, вантажі та логістичні операції можуть бути аналізовані за допомогою “Big Data”. Це дозволяє оптимізувати маршрути, зменшити час доставки, знизити витрати на паливо і поліпшити загальну ефективність логістичних процесів.

Big Data вимагають використання спеціалізованих інструментів, технологій та алгоритмів для збору, зберігання, обробки та аналізу цих великих обсягів даних. Вони можуть допомогти компаніям здійснювати передбачувану аналітику, отримувати цінні інсайти, виявляти тенденції та приймати кращі рішення на основі об’єктивних даних. Для поліпшення бізнес-процесів ми пропонуємо різноманітні комплексні рішення для різних сфер бізнесу.

Для пошуку рішень та консультаційних питань звертайтеся до INLIMITED
Тел.+380 44 222 9189 та hello@inlimited.ua