uk

IT-аудит

Аудит технічних завдань і проектної документації

Процес аудиту технічних завдань та проектної документації спрямований на те, щоб описати всі специфічні деталі, що стосуються майбутнього проекту, а також розробити документацію щодо експлуатації, спрямовану на використання як внутрішніми IТ-фахівцями, так і іншими користувачами системи.

Аудит технічних завдань та проектної документації зі створення інформаційних та інженерних інфраструктур дозволяє на ранніх етапах:

 • підібрати відповідну завданням інформаційну систему;
 • визначити скільки часу буде потрібно на її налагодження, модифікацію і налаштування після впровадження;
 • узгодити конструкторські, архітектурні та технологічні рішення;
 • виявити помилки проектування;
 • знизити можливі ризики до початку проведення робіт.

Аудит інформаційних систем

Аналізуючи існуючі інформаційні системи, ми оцінюємо їх ефективність і розробляємо рекомендації, які враховують обрану бізнес-стратегію підприємства і оптимальне використання апаратних і програмних ресурсів.

Впровадження рекомендацій дозволяє:

 • прискорити інформаційні процеси замовника;
 • захистити систему від кіберзагроз та інших зовнішніх факторів;
 • оптимізувати витрати на володіння системою;
 • знизити ризики фінансових втрат;
 • стати більш конкурентоспроможними за рахунок прискорення бізнес-процесів.

Аудит серверної інфраструктури

Стабільна робота серверної інфраструктури гарантує повноцінне функціонування всієї IT-інфраструктури підприємства. Ми проводимо наступний комплекс заходів:

 • досліджуємо і тестуємо апаратне і програмне забезпечення;
 • визначаємо рівень працездатності;
 • виявляємо проблемні місця;
 • пропонуємо шляхи усунення недоліків.

Аудит систем безпеки

Ми виконуємо повну і незалежну оцінку системи безпеки, виявляючи вразливі місця. Комплексний підхід до аудиту дає можливість підготувати рекомендації, які сприятимуть усуненню «вузьких місць» в роботі служб безпеки підприємств і установ.

В рамках аудиту системи безпеки перевіряється:

 • пропускний режим персоналу і відвідувачів підприємства;
 • пропускний режим автотранспорту;
 • документація, що регламентує режимні заходи;
 • можливість несанкціонованого доступу до приміщень на території об’єкта;
 • робота технічних засобів забезпечення безпеки об’єкта;
 • охоплення всіх зон на території підприємства системою безпеки.
Зв’яжіться з нами